سفارش تبلیغ
صبا ویژن

99

ما بدون گریه بر سید الشهدا مرده ایم « آیت الله شیخ جعفر مجتهدی »
(فکر کنیم)  اگر امام حسین رو از ما بگیرن ...
 قدر نمیدونیم که چی داریم
چرا ؟؟؟
چون آسون به دستمون رسیده ...
توجه !!! روز به روز داریم به محرم نزدیکتر می شیم
اصلا نمی خواستم اینا رو بنویسم ولی دیگه اومد . می خواستم راجع به منشا برونی گریه بر امام حسین بنویسم  .
منشا برونی گریه و رقت قلب چیه ؟؟
۱- شنیدن نام مقدس حضرت 
شنیدن نام حضرت گریه آور است و هر انسان با ایمانی را گریان میسازد همانگونه که خودش فرمود : «نزد هیچ انسان با ایمانی نام و یاد من برده نمیشود جز اینکه میگرید و بر مصیبتهای من اندوهگین می گردد.»
۲ - به زبان آوردن نام مقدس حضرت
به زبان آوردن نام حضرت نیز رقت قلب ایجاد میکند همانگونه که آدم و زکریا گفتند : « با نام مقدس حسین (ع) سیلاب اشکمان جاری و قلبمان میشکند.»
۳ - نظاره بر حضرت
نظاره بر او نیز همین گونه است . نیای بزرگوارش نخستین بار که پس از ولادتش بر او نگریست اشک از دیدگانش جاری شد. همین گونه در دیدارهای پس از آن پدرش به هنگام نظاره بر او می نگریست و می فرمود : «یا عبره کل مومن»
پرسید : «من پدر جان؟! »
فرمود  :« آری پسرم شما ...»
پس آیا شما به او نمی نگرید ؟ اگر شما به او نظاره کنید او حتما به شما خواهد نگریست .
در روایت است که : آن حضرت بر سمت راست عرش ایستاده و به قتلگاه و زائران و کسانی که بر او گریه و سوکواری میکنند نظر محبت میکند .
۴ - نظاره بر قبر شریف حضرت
نگاه کردن بر قبر شریف او نیز حزن انگیز است . امام صادق (ع) فرمود :
«حسین غریب و در غربت است ، هر کس او را زیارت کند بر او میگرید و کسی که او را زیارت نکرده باشد با یاد و نام او اندوهگین میگردد . هر کس در پهن دشت کربلا به قبر شریف او و فرزندش در کنارش نظر افکند ،قلبش از مهر و عشق او لبریز میگردد و هر کسی قبر شریفش را ندیده باشد قلبش بر او شعله ور می گردد .»
آری ! او غریبانه و مظلومانه و شهادتمندانه به شهادت رسید  ، نه دوستی پر مهر نزد او بود و نه کسی از بستگان و خاندانش .
آیا قبر شریف او را می نگرید ؟ قبر او در همه جا و در هر سرزمین و شهر و دیاری است و هر کجا را بنگرید کربلای حسین است .       
 (( و قبره فی قلوب من والاه ))